İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kurumsal

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Megalith yapı projelerini yürütürken İSG için tüm tedbirleri alır ve İSG ile ilgili faaliyetleri iyileştirmek için eğitim ve bilinçlendirme çalışması yapar. Megalith yapının aldığı tedbirler insan odaklı politikasının önemli bir göstergesidir